o zpívánkách

… Vítejte ve světě písniček strýčka Líčka …

„Zpívánky strýčka Líčka aneb písničky pro malé i ty větší“ je pásmo písniček určených pro dětí, především pak z mateřských a prvního stupně základních škol. Písničky slouží k poslechu, tanci, zpěvu či hraní na hudební nástroj, zkrátka k pobavení a věková hranice zde určitě není vymezena. Zpívánky jsou kytarovou muzikou s českými texty a lze je poslechnout jako audio stopu přetavenou na CD, kterého součástí je i zpěvník s omalovánkami pro ty nejmenší pidi posluchače, kteří si ještě nemohou a nebo neumí přečíst texty a písničky si zanotovat.

Dále můžete navštívit „Zpívánky“ jako živou hudební  produkci v rámci doprovodných programů různých dětských festivalů a oslav /dny den dětí, oslavy měst či obcí, dny otevřených dveří nebo jiné akce typu pálení čarodějnic atd./, ale také jako doprovodný program výuky v mateřských a základních školách. Více o zpívánkách se dovíte v jednotlivých sekcích, kde si můžete prohlédnout ilustrace ze zpěvníku, fotky z vystoupení a nebo můžete shlédnout lyric videa , poslechnout audioukázky z CD, či si zazpívat svou vlastní verzi s karaoke podkladem beze zpěvu.

Bavte se, čtěte, zpívejte, poslouchejte, koukejte, kreslete, sdílejte, zkrátka užívejte a vychutnávejte si chvíle strávené se Zpívánkami strýčka Líčka.