pro pořadatele

                               Informace pro pořadatele a zvukaře:

Pro vystoupení ve vnitřních prostorách jako např. třídav MŠ /cca 8x8m/ až po tělocvičnu /cca 20x60m/ nebo na veřejném prostranství, celkově do 200 lidí si mohu přivést PA aparaturu vlastní. V tomto případě je zapotřebí pouze zdroj napětí 240 V.

Pro vystoupení na větších akcích než je psáno výše, je zapotřebí zvukaře s vlastním PA zajistit. V takovém případě níže přikládám STAGEPLAN a také REPERTOAR LIST.

•    STAGEPLAN a technické parametry vystoupení ke stažení       ZDE

        •    Repertoárový list Zpívánky strýčka Líčka ke stažení                   ZDE

Pořadatel vystupujícímu vymezí prostor a umožní před i po hudební produkci prodej CD, Zpěvníku, triček, samolepek, odznaků a dalších propagačních materiálů/merchendise/. 

Pro zjištění cenové relace, případně dalších informací mě kontaktujte na email: info@zpivankystryckalicka.cz nebo na tel: 00420 737 386 419.

 

ŽIVÁ VEŘEJNÁ PRODUKCE – Ohlašovací povinnost na OSA

Pořadatel veřejné hudební produkce je povinen vyžádat si svolení k užití hudebních děl na Ochranném svazu autorském (dále jen OSA). OSA je podle Autorského zákona §100 odst. 4 a 5, prováděcích předpisů, mezinárodních dohod a smluv o zastupování, pověřen udílet souhlas k užití veškerého chráněného repertoáru domácích a zahraničních autorů. Pořadatel hudební produkce je povinen opatřit si předem souhlas a za užití zaplatit autorský provozovací honorář. Poplatky společnosti OSA za veřejné vystoupení hradí pořadatel akce. Pořadatel hudební produkce má povinnost nejméně 10 dnů před akcí toto veřejné vystoupení ohlásit na Ochranný svaz autorský. Neveřejná vystoupení (uzavřená společnost – svatby, soukromé oslavy) jsou od těchto poplatků osvobozeny

V mém případě však platí, že hradit poplatky za hudební produkci „Zpívánky strýčka Líčka“ není třeba. Jelikož jako zastoupený autor „osou“ jsem se vyvázal ze správy na živých vystoupeních a není potřeba si opatřovat souhlas za užití mých děl a hradit za tuto službu poplatek. V praxi to znamená, že svolení k užití mých děl dávám pořadateli já sám a ten uhradí pouze mé osobě předem domluvený honorář bez dalších vícenákladů či zpětných plateb.

 

Promo foto ve vysoké kvalitě /na plakáty, do médií …/ bez nápisu/textu nebo s nápisem/textem … pošlu na vyžádání na email. Stačí jen napsat požadavek na libor@zpivankystryckalicka.cz  nebo si můžete stáhnout tyto níže: